Actueel

Aangifte personenbelasting AJ 2013: indieningstermijnen

De maand juni nadert met rasse schreden. Traditioneel is dit de maand waarin de aangifte personenbelasting over de inkomsten van het voorbije jaar moet worden ingediend.

Reeds meerderen onder ons zullen de papieren aangifte in de bus gekregen hebben. Wie zijn aangifte vorig jaar indiende via de tax on web applicatie en aankruiste dat men geen papieren aangifte meer wenste te ontvangen heeft ongetwijfeld een mailtje gekregen van de administratie dat de applicatie toegankelijk is voor de aangifte over inkomstenjaar 2012.

Notionele intrestaftrek: overdraagbaarheid

Reeds bij de regeringsvorming  was het duidelijk dat inzake aftrek risicokapitaal (ook wel notionele intrestaftrek genoemd) een aantal zaken zouden wijzigen. Eén van de belangrijkste wijzigingen heeft betrekking op de overdraagbaarheid. Zoals u weet kan het niet aangewende gedeelte van de aftrek risicokapitaal gedurende 7 belastbare tijdperken worden overgedragen.

Debetintresten rekening courant (renteloze leningen verkregen als bedrijfsleider van uw vennootschap)

Indien u als bedrijfsleider een goedkope of renteloze lening krijgt van uw vennootschap, dan verleent uw vennootschap u een voordeel van alle aard. Dit voordeel kan op twee manieren geboekt worden:

  • Ofwel worden de intresten bijgeboekt op uw rekening courant;
  • Ofwel worden de intresten belast in uw personenbelasting.

Voor het jaar 2012 bedraagt de intrestvoet op dergelijke leningen 9,5 %.

BTW op voordelen alle aard

In de media heeft u ongetwijfeld de wijzigingen m.b.t. de berekening van de voordelen alle aard op de personenwagens gevolgd. Een onderwerp wat minder media aandacht heeft gekregen is de wijziging inzake de berekening van de verschuldigde BTW bij de voordelen alle aard.

Nederlands

(e)Accountant - Belastingconsulent

Lidnummer 222165 3 N 02

Treurwilgenstraat 19
9030 Mariakerke
BTW: BE 0477.918.010

Tel  +32 (0)9 336.82.28
Fax +32 (0)9 336.82.29

Contact

register login