Begrotingsmaatregelen 2013: de liquidatiebonus

Eén van de nieuwe begrotingsmaatregelen heeft betrekking op de stijging van de liquidatiebonus van 10 % naar 25% bij de vereffening van een vennootschap. Deze maatregel zou ingaan op 01/10/2014.

Aan bestaande bedrijven zou de mogelijkheid gegeven worden om de bestaande reserves om te zetten in fiscaal gestort kapitaal tegen een tarief van 10%. Ook dit zou moeten gebeuren voor 01/10/2014.

Om van het tarief van 10 % te kunnen genieten dient de vennootschap het kapitaal in stand te houden gedurende 4 jaar (dag op dag) voor wat betreft een KMO onderneming (art 15 W.Venn). Voor ondernemingen die niet voldoen aan de KMO definitie bedraagt de termijn 9 jaar. Indien de termijn niet wordt gerespecteerd zal de kapitaalvermindering toch aanzien worden als een dividend en onderworpen zijn aan de roerende voorheffing van:

  • 15 % bij de toekenning binnen de eerste twee jaar volgend op de kapitaalvermindering (eerst 4 jaar voor grote ondernemingen).
  • 10 % bij de toekenning vanaf het derde jaar volgend op de kapitaalvermindering (5de en 6de jaar voor grote ondernemingen).
  • 5% bij de toekenning vanaf het derde jaar volgend op de kapitaalvermindering (7de en 8ste jaar voor grote ondernemingen).

Op vandaag zijn de definitieve wetteksten nog niet beschikbaar. Er blijven dan ook een aantal vragen onbeantwoord, zoals:

  • Kunnen enkel belaste reserves geïncorporeerd worden, of komen belastingvrije reserves ook in aanmerking?
  • Welke reserves kunnen geïncorporeerd worden? Waarschijnlijk de reserves die bestaan op 31/03/2013 (datum van aankondiging in de pers).
  • Komt de totaliteit van reserves in aanmerking voor incoöporatie, of zullen er maatregelen zijn om te vermijden dat een abnormale dividendpolitiek voorkomt?

Aangezien er toch nog een aantal belangrijke onduidelijkheden bestaan blijft het dus afwachten totdat de definitieve wetteksten voorhanden zijn. Laten we hopen dat de definitieve teksten binnen een redelijke termijn voorhanden zijn.

Uit bovenstaande blijkt dat de vragen hoofdzakelijk betrekking hebben op de techniek die erin bestaat om het kapitaal te verhogen door de incorporatie van de reserves.

Ondernemers die hun werkzaamheden uitvoeren via een vennootschap en die dicht bij hun pensionering staan, doen er goed aan hun toekomstperspectieven te bekijken. Voor hen kan het opportuun zijn hun vennootschap te vereffenen voor 01/10/2014.

 

Nederlands

(e)Accountant - Belastingconsulent

Lidnummer 222165 3 N 02

Treurwilgenstraat 19
9030 Mariakerke
BTW: BE 0477.918.010

Tel  +32 (0)9 336.82.28
Fax +32 (0)9 336.82.29

Contact