Begrotingsmaatregelen 2013: roerende voorheffing

Een positief lichtpunt binnen de begrotingsmaatregelen heeft betrekking op de vermindering van de roerende voorheffing op dividenden van 25 % naar 15%. De vermindering van de roerende voorheffing heeft wel enkel betrekking op:

  • nieuwe aandelen uitgegeven op naam voor inbrengen in geld vanaf 01/07/2013 door een KMO vennootschap (art 15 W.Venn).

Het voordeel van de vermindering van de roerende voorheffing kan enkel toegepast worden indien het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap minstens 18.550,00 EUR bedraagt (minimumkapitaal van een BVBA). Deze regel geldt ook voor de Vennootschap Onder Firma en de Gewone Commanditaire vennootschap.

De vermindering van de roerende voorheffing naar 15 % vindt trapsgewijs plaats als volgt:

  • RV = 25 % voor dividenden toegekend in het eerste boekjaar na dat van de inbreng.
  • RV = 20 % voor dividenden toegekend vanaf het tweede boekjaar na dat van de inbreng.
  • RV = 15 % voor dividenden toegekend vanaf het derde boekjaar na dat van de inbreng.

De vermindering van de roerende voorheffing heeft dus enkel betrekking op nieuwe inbrengen in geld vanaf 01/07/2013. Indien u een reeds bestaande vennootschap heeft, en u verhoogt u kapitaal niet met nieuwe inbrengen in geld, dan blijft het tarief van 25 % roerende voorheffing van toepassing op de door uw vennootschap toegekende dividenden.

Verhoogt u uw kapitaal wel door een nieuwe inbreng in geld, dan zullen de door uw vennootschap toegekende dividenden deels onderworpen worden aan het tarief van 25 % roerende voorheffing, en deels onderworpen worden aan het nieuwe regime (25 %, 20 % of 15 % naargelang het tijdstip van toekenning).

 

 

 

 

Nederlands

(e)Accountant - Belastingconsulent

Lidnummer 222165 3 N 02

Treurwilgenstraat 19
9030 Mariakerke
BTW: BE 0477.918.010

Tel  +32 (0)9 336.82.28
Fax +32 (0)9 336.82.29

Contact

register login