BTW: intracommunautaire diensten - Mini One Stop Shop (MOSS)

Vanaf 01/01/2015 veranderen een aantal zaken voor wie elektronische diensten aanbied. De BTW zal dan in alle gevallen verschuldigd zijn in de lidstaat waar de afnemer van de dienst gevestigd is (= nieuwe plaatsbepaling van de dienst).

De nieuwe plaatsbepaling is van toepassing op navolgende diensten:

  • Elektronische diensten.
  • Telecommunicatiediensten.
  • Radio- en televisieomroepdiensten.

De nieuwe plaatsbepaling heeft vooral gevolgen voor de diensten verstrekt aan niet BTW-plichtigen (vb particulieren) gevestigd in andere EU lidstaten. In de gevallen dat deze diensten verricht worden voor BTW plichtigen, dan vond de dienst reeds plaats daar waar de ontvanger van de dienst gevestigd is.

Concreet betekent dat vanaf 01/01/2015 geen Belgische BTW meer mag aangerekend worden op deze diensten verricht aan niet BTW-plichtingen, maar dat de BTW van het land waar de afnemer van de dienst gevestigd is moet aangerekend worden.

Strikt genomen zou een Belgische dienstverrichter zich dus moeten registreren voor BTW doeleinden in elke lidstaat waar zijn diensten worden afgenomen door niet BTW-plichtigen. Periodiek zou men daar dan de nodige formaliteiten moeten vervullen. Het spreekt voor zicht dat een dergelijke procedure een enorme administratieve last met zicht zou meebrengen.

Op Europees vlak heeft men dan ook voor een oplossing gezorgd. Om de administratieve last zoveel mogelijk te beperken zal elke lidstaat een elektronisch loket inrichtingen. In België is dit de zogenaamde Mini One Stop Shop (afgekort MOSS). Wie gebruik maakt van dit systeem zal zich dan niet moeten registreren in elke lidstaat voor het vervullen met zijn verplichtingen.

Via het MOSS systeem zal de Belgische aanbieder van elektronische diensten per kwartaal één aangifte kunnen indienen waarin alle handelingen aan niet BTW-plichtigen worden opgenomen uit de andere EU-lidstaten. In deze aangifte zal dus een overzicht worden opgenomen van :

  • De Maatstaf van heffing per EU-lidstaat.
  • De verschuldigde BTW per EU-lidstaat.

Het saldo van de verschuldigde BTW uit andere EU-lidstaten dient door de dienstverrichter doorgestort te worden aan de Belgische BTW administratie, die op haar beurt voor de doorstorting zal zorgen.

Nederlands

(e)Accountant - Belastingconsulent

Lidnummer 222165 3 N 02

Treurwilgenstraat 19
9030 Mariakerke
BTW: BE 0477.918.010

Tel  +32 (0)9 336.82.28
Fax +32 (0)9 336.82.29

Contact

register login