Kilometervergoeding vanaf 01/07/2013

Vanaf 01/07/2013 werd de kilometervergoeding geïndexeerd naar 0,3461 EUR per kilometer. Van deze vergoeding mag u gebruik maken wanneer u met uw persoonlijk voertuig beroepsverplaatsingen verricht. De vergoeding die u krijgt toegekend wordt aanzien als een kost eigen aan de werkgever. Dit betekent dus niet belastbaar in hoofde van de ontvanger, en aftrekbaar in hoofde van degene die de vergoeding uitbetaald.

Nederlands

(e)Accountant - Belastingconsulent

Lidnummer 222165 3 N 02

Treurwilgenstraat 19
9030 Mariakerke
BTW: BE 0477.918.010

Tel  +32 (0)9 336.82.28
Fax +32 (0)9 336.82.29

Contact

register login