Liquidatiereserve bij vennootschappen

Iedereen herinnert zich ongetwijfeld de verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatieboni van 10 % naar 25 %, en de daaraan gekoppelde mogelijkheid om de bestaande reserves te incorporeren in kapitaal tegen betaling van 10 % roerende voorheffing.

Vanaf het aanslagjaar 2015 krijgen kleine vennootschappen in de zin van art 15 W.Venn de mogelijkheid om een nieuw soort reserve aan te leggen, met name de liquidatiereserve.

Deze liquidatiereserve wordt gevormd door een gedeelte of het geheel van de boekhoudkundige winst na belasting over te boeken naar één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief. Deze reserve mag niet het voorwerp uitmaken van enige uitkering. Jaarlijks zal een opgave bij de aangifte vennootschapsbelasting gevoegd moeten worden.

Op het gedeelte van de liquidatiereserve die wordt aangelegd is een afzonderlijke aanslag van toepassing. Deze afzonderlijke aanslag bedraagt 10 %.

Bij een latere vereffening van de vennootschap kan de aangelegde liquidatiereserve uitgekeerd worden, zonder dat er een bijkomende belasting op verschuldigd is.

Wacht de vennootschap niet tot bij de vereffening om de liquidatiereserve uit te keren, dan zal er nog een bijkomende heffing verschuldigd zijn van:

  • 5 % bij uitkering na 5 jaar.
  • 15 % bij uitkering binnen 5 jaar.
Nederlands

(e)Accountant - Belastingconsulent

Lidnummer 222165 3 N 02

Treurwilgenstraat 19
9030 Mariakerke
BTW: BE 0477.918.010

Tel  +32 (0)9 336.82.28
Fax +32 (0)9 336.82.29

Contact