Onze diensten

De voornaamste doelstelling van ons kantoor is het overnemen van de administratieve en boekhoudkundige verplichtingen van onze cliënt. Als ondernemer krijgt u zo de kans om zich te focussen op uw kernactiviteit, namelijk “ondernemen”

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende diensten die door ons kantoor worden verstrekt:

  • Het voeren van de boekhouden.
  • Het opmaken van jaarrekeningen.
  • Het opmaken en indienen van de aangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.
  • Het opmaken en indienen van de BTW aangiftes, IC opgaves, BTW listings.
  • De oprichtingen, ontbinding, fusies of splitsing van vennootschappen.
  • Het begeleiden bij het opstarten van éénmanszaken.
  • Het opmaken van allerlei overeenomsten.
  • Het verdedigen van onze cliënt bij fiscale controles.
  • Het verlenen van advies inzake boekhouding, fiscaliteit en vennootschapsrecht.

Uit onze dienstverlening zal u merken dat wij u begeleiden doorheen de hele levensloop van uw onderneming.

Daarnaast kan u bij ons kantoor ook terecht om zelf uw boekhouding te voeren via het online boekhoudpakket Venice.

On-line boekhouden biedt tal van voordelen. Zowel klant als accountant hebben de mogelijkheid, waar ook ter wereld en niet tijdsgebonden, de boekhouding te raadplegen of de boekhouding (eventueel gedeeltelijk) zelf te voeren. Het verlenen van boekhoudkundige en fiscale bijstand wordt bovendien in belangrijke mate versneld door de vereenvoudigde on-line communicatielijnen tussen klant en accountant. De last inzake het onderhoud van de applicaties (back ups, upgraden, beveiliging, …) is verleden tijd, daar dit allemaal door de ASP (application service provider) gebeurt. Gezien ook de ondersteuning inzake hard- en software wordt gegarandeerd door deze ASP, zijn geen investeringen meer nodig in dure locale apparatuur. Het enkel beschikken over een PC met een internetaansluiting volstaat!

Nederlands

(e)Accountant - Belastingconsulent

Lidnummer 222165 3 N 02

Treurwilgenstraat 19
9030 Mariakerke
BTW: BE 0477.918.010

Tel  +32 (0)9 336.82.28
Fax +32 (0)9 336.82.29

Contact