Personenbelasting: forfaitaire beroepskosten loontrekkenden

Bij het berekenen van de verschuldigde personenbelasting genieten loontrekkenden die geen gebruik maken van de mogelijkheid om hun beroepskosten te bewijzen automatisch van een forfaitaire beroepskost. Deze kost wordt van het beroepsinkomen afgetrokken om de belastbare basis te berekenen.

In de jaren 2015 en 2016 stijgt deze forfaitaire beroepskost.  Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat het netto-inkomen automatisch stijgt. Bij de berekening van de maandelijkse verschuldigde bedrijfsvoorheffing zal hiermee onmiddellijk rekening gehouden worden. Dit betekent dat loontrekkenden het gevolg van deze maatregel onmiddellijk zullen zien bij de uitbetaling van hun bezoldiging over de maand januari.

Vanaf 01/01/2015 bedragen de percentages:

  • 29,35 % van de eerste schijf van 3.775,00 EUR;
  • 10,50 % van de schijf van 3.775,00 EUR tot 7.450,00 EUR;
  • 8 % van de schijf van 7.450,00 EUR tot 12.700,00 EUR;
  • 3 % van de schijf boven 12.700,00 EUR;
  • Het bedrag van de forfaitaire kosten mag niet meer bedragen 2.676,25 EUR.

Vanaf 01/01/2016 bedragen de percentages:

  • 30 % van de eerste schijf van 3.800,00 EUR;
  • 11 % van de schijf van 3.800,00 EUR tot 13.000,00 EUR;
  • 3 % van de schijf boven 13.000,00 EUR;
  • Het bedrag van de forfaitaire kosten mag niet meer bedragen dan 2.760,00 EUR.

Let wel het betreft de niet-geïndexeerde schijven. Jaarlijks worden de schijven geïndexeerd.

Nederlands

(e)Accountant - Belastingconsulent

Lidnummer 222165 3 N 02

Treurwilgenstraat 19
9030 Mariakerke
BTW: BE 0477.918.010

Tel  +32 (0)9 336.82.28
Fax +32 (0)9 336.82.29

Contact

register login